Prevzemi in združitve (M&A)
Upravno in javno pravo
Bančništvo
Stečajni postopki in prestrukturiranje
Konkurenčno pravo in EU
Gospodarsko pravo in mednarodna trgovina
Korporacijsko pravo
Privatizacija
Nepremičnine
Delovno pravo
Davki
Intelektualna lastnina
Telekomunikacije

 

 

taxation.gif

Naše svetovanje v zvezi z davčnimi vprašanji pokriva širok spekter storitev, ter odraža razvejano naravo izkušenj pisarne, pridobljenih na mnogih specializiranih področjih. Strankam svetujemo glede sofisticiranih davčnih primerov, povezanih z domačimi in mednarodnimi prevzemi in združitvami, razdelitvami družb, javnimi ponudbami vrednostnih papirjev, prestrukturiranji dolgov, skupnimi vlaganji, projektnim financiranjem, zapiranjem podjetij, stečajnimi reorganizacijami ter drugimi različnimi posli. Ponašamo se z razumevanjem računovodskih problemov, ki zadevajo zapleteno razmerje med statutarnimi, finančnimi in davčnimi ter računovodskimi predpisi, tako da običajno zlasti pri prestrukturiranju posameznih poslov upoštevamo predpise več pravnih področij. Hkrati strankam svetujemo glede davčnih zadev tudi na drugih področjih, na primer v bančništvu ter proizvodnji, pri nepremičninskih in tehnoloških poslih, ipd..

slovensko | english