Prevzemi in združitve (M&A)
Upravno in javno pravo
Bančništvo
Stečajni postopki in prestrukturiranje
Konkurenčno pravo in EU
Gospodarsko pravo in mednarodna trgovina
Korporacijsko pravo
Privatizacija
Nepremičnine
Delovno pravo
Davki
Intelektualna lastnina
Telekomunikacije

 

 

real_estate_and_property.gif

Že več let aktivno sodelujemo pri večjih projektih za stranke, katerih posli so pogosto osredotočeni na nepremičninski trg. S povečanim povpraševanjem na tem trgu, kateremu smo priča v zadnjih desetih letih, smo razvili zlasti veliko znanja o financiranju nepremičninskih poslov, investicijah na tem trgu, vlogi komercialnih bank pri sklepanju nepremičninskih poslov, vprašanj gradnje, pridobivanja projektnih soglasij in vprašanj v zvezi z varstvom okolja. Zastopanje tujih in domačih strank v zadevah, ki se nanašajo na nepremičnine, obsega prav vse faze sodobnega nepremičninskega posla, ki vključujejo:


slovensko | english