Prevzemi in združitve (M&A)
Upravno in javno pravo
Bančništvo
Stečajni postopki in prestrukturiranje
Konkurenčno pravo in EU
Gospodarsko pravo in mednarodna trgovina
Korporacijsko pravo
Privatizacija
Nepremičnine
Delovno pravo
Davki
Intelektualna lastnina
Telekomunikacije

 

 

megers_and_acquisitions.gif

V preteklih letih se je število storitev, ki jih v zvezi s prevzemi in združitvami (M&A) zagotavljamo našim strankam, izredno povečalo, tako da je naša pisarna na tem področju sedaj ena vodilnih v Sloveniji. Pogosto za največje domače in tuje korporacije ter finančne inštitucije sodelujemo pri večjih poslih domačih in tujih prevzemov in združitev, skupnih vlaganj ter prestrukturiranj korporacij. Podjetjem svetujemo pri nakupu podjetij, prevzemih ter v zvezi z obrambnimi ukrepi pred sovražnimi prevzemi. Nudimo celotne storitve od začetnega iskanja oziroma izbire tarč (ciljnih podjetij), predhodnih poizvedb, zbiranja informacij in skrbnega pravnega pregleda do pogajanj, sestave osnutkov pogodb o nakupu deleža in ostalih pogodb (prodajnih in nakupnih opcij, skrbniških računov, ipd.), obveščanj in prijav pristojnim inštitucijam in realizacij posla. Prav tako podjetjem pomagamo pri integraciji po prevzemu. Zavedamo se, kako pomembno je, da resnično razumemo cilje naših strank in reakcije ostalih v posameznem poslu udeleženih strani. Splošno poglobljeno razumevanje vseh pravnih področij je ključnega pomena za svetovanje in delo v zvezi s prevzemi in združitvami (M&A). Našo ekipo, ki sodeluje pri posameznem poslu M&A, vedno sestavljajo pravniki z izkušnjami glede konkurenčnih, davčnih, delovnih, bančnih in finančnih vprašanj oziroma problemov, ki se pojavljajo pri M&A poslih. Hkrati tudi tesno sodelujemo s področnimi strokovnjaki: revizorji, računovodji, davčnimi strokovnjaki, IT strokovnjaki in notarji.

slovensko | english