Prevzemi in združitve (M&A)
Upravno in javno pravo
Bančništvo
Stečajni postopki in prestrukturiranje
Konkurenčno pravo in EU
Gospodarsko pravo in mednarodna trgovina
Korporacijsko pravo
Privatizacija
Nepremičnine
Delovno pravo
Davki
Intelektualna lastnina
Telekomunikacije

 

 

intelectual_property.gif

Pravice intelektualne lastnine, npr. blagovne znamke, patenti, računalniški programi, poslovne skrivnosti, so pogosto najdragocenejše premoženje strank, ki jim zagotavlja konkurenčno prednost na trgu. Naše znanje prava intelektualne lastnine kombiniramo z multidisciplinarnim pristopom ter uporabljamo kreativne in učinkovite metode za pridobitev, varstvo in rabo pravic intelektualne lastnine. Delovanje na tem področju je osredotočeno na svetovanje strankam v zvezi s:


slovensko | english