Prevzemi in združitve (M&A)
Upravno in javno pravo
Bančništvo
Stečajni postopki in prestrukturiranje
Konkurenčno pravo in EU
Gospodarsko pravo in mednarodna trgovina
Korporacijsko pravo
Privatizacija
Nepremičnine
Delovno pravo
Davki
Intelektualna lastnina
Telekomunikacije

 

 

employment_law.gif

Naši pravniki nudijo hitre in praktične nasvete glede zapletenih in pogosto spreminjajočih se predpisov na področju delovnega prava in industrijskih odnosov. Posebno pozornost namenjamo ekonomskim interesom in problemom delodajalcev ter pričakovanjem zaposlenih. Velik del naših dejavnosti na tem področju obsega tudi vsakdanje nasvete upravam in kadrovskim službam v zvezi z zaposlenimi. Sodelovali smo pri veliko reorganizacijah, prevzemih in drugih komercialnih poslih, pri katerih so se pojavljala pomembna delovnopravna vsebinska vprašanja, kot na primer spreminjanje delovnega okolja, pogojev in načinov zaposlovanja. Različnim strankam svetujemo o vseh vidikih zaposlovanja, sestavljamo pogodbe o zaposlitvi ter svetovalne pogodbe za člane uprav in ostali vodstveni kader, stranke zastopamo v delovnopravnih sporih pred sodišči in drugimi organi, ponujamo nasvete glede novosti in predvidenih sprememb delovnopravne zakonodaje ter upoštevanju veljavnih delovnopravnih predpisov v podjetniškem okolju.

slovensko | english