Prevzemi in združitve (M&A)
Upravno in javno pravo
Bančništvo
Stečajni postopki in prestrukturiranje
Konkurenčno pravo in EU
Gospodarsko pravo in mednarodna trgovina
Korporacijsko pravo
Privatizacija
Nepremičnine
Delovno pravo
Davki
Intelektualna lastnina
Telekomunikacije

 

 

competition_and_eu.gif

Na področju konkurence in trgovanja svetujemo in zastopamo stranke, ki prihajajo iz različnih sektorjev, na vseh pravnih področjih, tudi glede prava EU. Naša dejavnost vključuje svetovanje pri poslovnih aktivnostih, pogodbah in transakcijah; obveščanje o transakcijah v skladu z veljavnimi slovenskimi predpisi o nadzoru nad prevzemi, ali nasprotovanje takšnim koncentracijam; ter zastopanje podjetij, udeleženih v postopkih glede domnevnih nedovoljenih kartelnih povezovanj ali glede drugih monopolnih dejavnosti. Stranke zastopamo tako pred slovenskim Uradom za varstvo konkurence kot tudi pred slovenskimi sodišči.

slovensko | english