Prevzemi in združitve (M&A)
Upravno in javno pravo
Bančništvo
Stečajni postopki in prestrukturiranje
Konkurenčno pravo in EU
Gospodarsko pravo in mednarodna trgovina
Korporacijsko pravo
Privatizacija
Nepremičnine
Delovno pravo
Davki
Intelektualna lastnina
Telekomunikacije

 

 

banking.gif

Običajno nastopamo kot svetovalci domačih in tujih bank ter drugih finančnih inštitucij. Strankam ponujamo obširen splet znanja in izkušenj, ki vključuje tudi svetovanje o bančnih pogodbah, posojilih in drugih finančnih mehanizmih, gospodarskih oziroma trgovinskih financah, projektnih financah, izvozno kreditnemu financiranju, financiranju prevzemov, ustanavljanju podružnic in hčerinskih družb, problematiki skladnosti s predpisi, derivativnih finančnih inštrumentov, zavarovalnih inštrumentov, jamčevanjih, menicah, in ostalih vprašanjih.

slovensko | english