Odvetniška pisarna
Mojca Lukančič
Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenia
T: + 386 (0)1 420 15 20
F: + 386 (0)1 430 37 65
E: info@lukancic-op.si

Izjava o uporabi

Vsebina in grafični elementi, objavljeni na spletnem mestu Odvetniške pisarne Mojce Lukančič, so lahko uporabljeni izključno le v nekomercialne namene in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Vsebina spletnega mesta je informativnega značaja, zato Odvetniška pisarna Mojca Lukančič, kljub svoji odgovornosti za korekten odnos do strank, ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi obiskovalcu nastala kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu.

Pridržujemo si pravico, da bralce napotimo na druge strani svetovnega spleta in hkrati ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Prav tako si pridržujemo pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila.

Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem mestu.


slovensko | english